God alkoholkultur

Shake-it.dk opfordrer til at udvise god alkoholkultur. God alkoholkultur vil sige at nyde alkohol i moderate mængder ved de lejligheder, der naturligt fremmer nydelsen: ved festlige lejligheder, i en afslappet stund, til et godt måltid o.l. God alkoholkultur betyder også respekt for dem, der af religiøse, kulturelle, helbredsmæssige eller andre årsager ikke indtager alkohol.

Hvis forbruget går ud over helbredet eller betyder, at man er til skade for sig selv eller andre, er der tale om et misbrug. Det gælder også, hvis tankerne om alkohol fylder så meget, at det er forstyrrende for ens sociale liv.

Vi anbefaler, at forældre er gode rollemodel for deres børn og omgås alkohol med fornuft.